Προκήρυξη Θέσεων για τρείς (3) Βοηθούς (Γραμματειακή Υποστήριξη) στον Τομέα Εθελοντισμού.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Γνώση και χρήση προγραμμάτων υπολογιστή, δημιουργία και παρακολούθηση αρχείου έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων
  • Εμπειρία εθελοντισμού, συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες και ενέργειες
  • Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
  • Δυνατότητα κατηγοριοποίησης και οργάνωσης υποομάδων

Αντικείμενο εργασίας:

  • Γραμματειακή υποστήριξη, επεξεργασία στοιχείων αιτήσεων, παρουσία στις επαφές με φορείς,  ομάδες, συλλόγους και εθελοντές
  • Εποπτεία των εθελοντών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΑΠΟ: 14/05/2019, ΕΩΣ: 31/8/2019 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mbgpatras.gr έως 13/05/2019

Αφήστε ένα Σχόλιο