Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ

Η Οργανωτική Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα 2019 ενδιαφέρεται να αναθέσει την παραχώρηση χρήσης εντός του κεντρικού γηπέδου στο ΑΡΤΕΜΙΣ εντευκτηρίου (από την 1/9/2019 και ώρα 20:00 έως την 02/09/2019 και ώρα 04:00) με αντίστοιχο ποσοστό κέρδους της Οργανωτικής Επιτροπής τουλάχιστον 5% επί του τζίρου της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα 2019 ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών αγώνων στην Πάτρα το 2019 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Λεπτομέρειες θα βρείτε στην …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη Διοργάνωση των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα 2019 ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση την παροχή υπηρεσιών ψηφιακών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Διαβάστε Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Η Οργανωτική Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη Διοργάνωση των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα 2019 ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο πλαίσιο διεξαγωγής των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών αγώνων στην Πάτρα το 2019 1. την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας της αγωνιστικής εγκατάστασης «ΑΡΤΕΜΙΣ» και των Τελετών Έναρξης και Λήξης 2. την παροχή υπηρεσιών …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Διαβάστε Περισσότερα »