Ευχαριστήριο της Ο.Ε. των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Οργανωτική Επιτροπή των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Αργυρίου για την υποστήριξη που παρείχαν στη διοργάνωση.  Ο κ. Αργυρίου έδινε καθημερινή και συνεχή ενημέρωση αναφορικά με την πρόγνωση του καιρού στην διάρκεια των Αγώνων και λίγες ημέρες πριν από αυτούς με την έκδοση δελτίου προγνώσεως καιρού ανά δωδεκάωρο.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένας από τους πολλούς συλλόγους και φορείς της Πάτρας που συνέβαλλαν στο να διοργανωθούν με απόλυτη επιτυχία οι ΙΙ Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες και εξ αυτού του λόγου η Οργανωτική Επιτροπή το ευχαριστεί θερμά

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χρυσοί χορηγοί των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια και ο ΟΠΑΠ.

Αφήστε ένα Σχόλιο