ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη Διοργάνωση των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα 2019 ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση την παροχή υπηρεσιών ψηφιακών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα το 2019 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στην συνημμένη πρόσκληση καθώς και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
Πληροφορίες: 2610 701375
Fax: 2610643907
E-mail: procurements@mbgpatras.grFile type iconΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Leave a Comment