ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Η Οργανωτική Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για τη Διοργάνωση των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα 2019 ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο πλαίσιο διεξαγωγής των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών αγώνων στην Πάτρα το 2019
1. την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας της αγωνιστικής εγκατάστασης «ΑΡΤΕΜΙΣ» και των Τελετών Έναρξης και Λήξης
2. την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας της αγωνιστικής εγκατάστασης «HRA» και του παραρτήματος αυτής «Λίμνη Στράτου»
3. την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των ξενοδοχείων διαμονής αθλητών και επισήμων προσώπων και
4. την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας της αγωνιστικής εγκατάστασης «Α.ΠΕΠΑΝΟΣ»
Λεπτομέρειες θα βρείτε στις συνημμένες προσκλήσεις καθώς και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
Πληροφορίες: 2610 701375
Fax: 2610643907
E-mail: procurements@mbgpatras.grFile type icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΠΑΝΟΣ

Leave a Comment