Προκήρυξη Θέσης Βοηθού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.

Απαιτούμενα προσόντα: 

  • Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Οικονομικής Σχολής)
  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mbgpatras.gr έως 15/05/2019

Leave a Comment